Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2018-01-05 13:07:23 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:05:37 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:02:17 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:02:06 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:01:44 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:01:29 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:01:17 edycja dokumentu
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie skoordynowanego nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą: Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-22 14:00:42 dodanie dokumentu
WAŻNE! Zawiadomienie z dnia: 11.12.2017r. o nieprzydatności wody do spożycia na terenie miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-13 15:13:34 edycja dokumentu
WAŻNE! Zawiadomienie z dnia 13.12.2017r. w sprawie przydatności wody do spożycia na terenie miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-13 15:11:26 dodanie dokumentu
WAŻNE! Zawiadomienie z dnia: 11.12.2017r. o nieprzydatności wody do spożycia na terenie miasta Mirosławiec Anna Stawska 2017-12-11 11:56:29 dodanie dokumentu
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-28 14:04:07 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 3 Dyrektora ZECWIK Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" Anna Stawska 2017-11-15 11:39:13 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3 Dyrektora ZECWIK Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" Anna Stawska 2017-11-15 11:38:41 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 3 Dyrektora ZECWIK Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: "Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec" Anna Stawska 2017-11-15 11:35:44 dodanie dokumentu
Przebudowa i remont stacji uzdatniania wody w miejscowości Mirosławiec Anna Stawska 2017-11-06 12:37:44 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko głównego księgowego Anna Stawska 2016-09-27 13:00:53 dodanie dokumentu
Nabór na stanowiska Anna Stawska 2016-09-27 12:32:13 usunięcie dokument
Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania p.n.: Modernizacja i rozbudowa stacji wodociągowej w Mirosławcu Anna Stawska 2016-05-24 14:31:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 22 kwietnia 2015r. Anna Stawska 2015-04-24 13:52:48 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 22 kwietnia 2015r. Anna Stawska 2015-04-24 13:51:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Dyrektora ZECWIK z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie I - wszego publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości lokalowej przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu na okres 3 lat Anna Stawska 2015-04-22 13:20:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie Dyrektora ZECWIK z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie I - wszego publicznego ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości lokalowej przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu na okres 3 lat Anna Stawska 2015-04-22 12:43:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1 Dyrektora ZECWIK Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 10 października 2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Anna Stawska 2014-11-03 14:30:16 dodanie dokumentu
Budowa zbiornika bezodpływowego na ścieki z kanalizacją dla miejscowości Jabłonkowo Anna Stawska 2014-10-15 11:27:07 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Anna Stawska 2014-02-20 13:58:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 10/2013r. z dnia 12 lutego 2013r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dla lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy Anna Stawska 2013-02-20 14:18:48 dodanie dokumentu
Zarządzenia 2013r. Anna Stawska 2013-02-20 14:13:07 usunięcie dokument
Zarządzenia 2013r. Anna Stawska 2013-02-20 14:11:52 usunięcie dokument
Ogłoszenie z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie II - go publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu usługowo - mieszkaniowego przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu Anna Stawska 2012-12-03 14:30:30 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie II - go publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu usługowo - mieszkaniowego przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu Anna Stawska 2012-12-03 14:30:09 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 03 grudnia 2012r. w sprawie II - go publicznego przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu usługowo - mieszkaniowego przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu Anna Stawska 2012-12-03 14:28:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2012 Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 07 listopada 2012r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej Anna Stawska 2012-11-07 14:06:58 dodanie dokumentu
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Mirosławcu Anna Stawska 2012-11-07 11:21:02 usunięcie załacznika
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacja Sp. z o.o. w Mirosławcu Anna Stawska 2012-11-07 11:19:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 30 października 2012r. o nierozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu usługowego przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu Anna Stawska 2012-11-06 14:51:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie z dnia 30 października 2012r. o nierozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ustnego na dzierżawę lokalu usługowego przy Placu Wolności 4/4 w Mirosławcu Anna Stawska 2012-11-06 14:50:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 04 września 2012roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Anna Stawska 2012-10-03 08:26:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2012 Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 04 września 2012roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej Anna Stawska 2012-10-03 08:23:38 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 2/2012 Dyrektora Zakładu Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mirosławcu z dnia 24 września 2012r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości gminnej Anna Stawska 2012-09-27 13:48:04 dodanie dokumentu